Sazebník úhrad sociálních služeb - základní činnosti: [ PDF ] platný od 1. 2. 2024
Sazebník úhrad sociálních služeb - fakultativní (volitelné) činnosti: [ PDF ] platný od 1. 10. 2022
Žádost o zavedení pečovatelské služby: [ PDF ]  
Žádost o změnu poskytování pečovatelské služby: [ PDF ]  
Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby: [ PDF ]