Sazebník úhrad za ubytování a stravu: [ PDF ]
Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby: [ PDF ]
Informace o zpracovávání osobních údajů: [ PDF ]
Souhlas se zpracováváním osobních údajů kontaktní osoby: [ PDF ]
Doporučený seznam osobních věcí při nástupu do domova pro seniory: [ PDF ]